وبلاگ تیم فریلنسری

آیا خلاقیت فروختنی است دیدگاه
۱۴ بهمن ۱۳۹۶

آیا خلاقیت فروختنی است

آیا خلاقیت فروختنی است ؟ شاید بتونیم جمله " خلاقیت فروختنی است " را به دو صورت بیان کنیم، به صورت خبری یا پرسشی که در کشور ایران بیشتر یک جمله...